ελληνικά english

deutsch

 

 
     
 
 
 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.ΜΑΝΙΚΑΣ ΙΚΕ

Συνιστάται με το παρόν ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία με την ιδιότητα και τα χαρακτηριστικά αυτής της εταιρικής μορφής, της οποίας η επωνυμία είναι «ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.ΜΑΝΙΚΑΣ ΙΚΕ» και τον διακριτικό τίτλο «Ε. ΜΑΝΙΚΑΣ Μ. ΙΚΕ - ΗΡΙΔΑΝΟΣ» με αριθμό ΓΕΜΗ: 144022117000
Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο δήμος ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ και συγκεκριμένα εγκαταστάσεις επί της οδού 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 85 Τ.Κ. 32012 και τηλέφωνο επικοινωνίας 22670 41319,email: info@hoteliridanos.gr , ιστοσελίδα: www.hoteliridanos.gr
Διαχειριστές – Ορισμός διαχειριστών
Την εταιρεία διαχειρίζεται και εκπροσωπεί ένας διαχειριστής.
Διαχειριστής ορίζεται με το Καταστατικό αυτό ο Μανίκας Ευάγγελος του Χαραλάμπους και κατοικεί στην Αντίκυρα Βοιωτίας οδός Ποσειδώνος 14, κάτοχος του υπ’ αριθμόνΑΖ493706 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, με Α.Φ.Μ. 105900055, ελληνικής ιθαγένειας ο οποίος θα δεσμεύει και θα εκπροσωπεί την εταιρεία απέναντι σε κάθε τρίτο, υπογράφοντας υποχρεωτικά κάτω από την εταιρική επωνυμία. Ο Μανίκας Ευάγγελος κατέχει το 100% του συνολικού κεφαλαίου, έχοντας καταβάλει τα 600 εταιρικά μερίδια, αξίας εκάστου 100,00 ευρώ.

 
 

 

 

Copyright  © HOTEL IRIDANOS Ξενοδοχείο Ηριδανός στην Αντίκυρα Βοιωτίας - All rights reserved

Αρ. Ειδικού Σήματος ΕΟΤ: ΜΗΤΕ 1350Κ013Α0104300

popular tags

hotel iridanos προφήτης ηλίας όρος κεφαλή ξενοδοχείο ηριδανός παρνασσός αράχωβα  παραλίες αντίκυρας διακοπές αντίκυρα βοιωτίας HOTEL ΗΡΙΔΑΝΟΣ δεσφίνα δελφοί κορινθιακός κόλπος Χαιρώνεια στείρι όσιος λουκάς δίστομο άγιος ισίδωρος  άσπρα σπίτια παραλία κούτρου βάλτος ποταμοί άμφισσα ιτέα λειβαδιά